czwartek, 2 października 2014

Z jakich powodów SMS365 może odmówić udzielenia pożyczki?Istnieje kilka przyczyn odmowy udzielenia pożyczki przez firmę SMS365. Pierwszą z nich jest nie posiadanie obywatelstwa polskiego. Drugi czynnik związany jest z wiekiem klienta. Odrzucenie wniosku następuje, jeżeli klient nie mieści się w przedziale 20-75 lat. Trzecim powodem może być nie spłacenie poprzedniego kredytu lub figurowanie w krajowym rejestrze dłużników. Poza tym odmowa udzielenia pożyczki może mieć naturę formalną. W tym przypadku czynnikiem odrzucenia wniosku jest podanie nieprawidłowych danych. Ostatni aspekt związany jest z faktem nie posiadania stałych dochodów. Ostatnie kryterium nie dotyczy studentów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz